Anniversary

Đã 85 năm kể từ khi René Lacoste cách mạng hóa thế giới thể thao và thời trang bằng chiếc áo thun polo đầu tiên. Hôm nay, chúng tôi muốn cùng bạn quay ngược thời gian để xem lại sự biến đổi của chiếc áo huyền thoại này từ những năm 1930 đến nay.

Khám phá